Monday, March 5, 2007

ಕೋಗಿಲೆಗೆ

ಇದು Wordsworthಕವಿಯ ಕವನವೊಂದರ ಭಾವಾನುವಾದ:
:
ಓ ಸಂತಸದ ಹೊಸ ಬರವೆ! ನಿನ್ನ ನಾನಾಲಿಸಿಹೆ,
ಆಲಿಸುತ್ತಲೆ ಮನದಿ ಮುದಗೊಳುತಿಹೆ.
ಓ ಕುಕಿಲೇ! ಕರೆಯಲೇ ನಿನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯೆಂದು,
ಅಥವ ಅಲೆದಾಡುತಿಹ ಬರಿಯ ದನಿಯೆಂದು?
:
ಹುಲ್ಲ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಬರಿದೆ ನಾ ಮಲಗಿರಲು
ಕೇಳಿಬರುವುದು ನಿನ್ನ ಇಪ್ಪರಿಯ ಕುಕಿಲು,
ಬೆಟ್ಟದಿಂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಲಿಪಂತೆ ತೋರುತಲಿ,
ಒಮ್ಮೆ ದೂರದಲೆಲ್ಲೋ, ಮತ್ತಿಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲಿ.
:
ರವಿಯ ಕಿರಣದ ಕಾಂತಿ ಸುಮಗಳಿಂ ನಳನಳಿಪ
ಬರಿ ಕಣಿವೆಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುತಿದ್ದರು ನೀನು
ನನಗಾಗಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ತರುತಿರುವೆ ಸುಸ್ವಪ್ನ
ಲೋಕದ ಹೊಂಗತೆಯ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನು.
:
ಮೂರ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿನಗೆ ಓ ವರ್ಷ ಮಿತ್ರನೆ!
ಆಗಿರುವೆ ನೀನೆನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ
ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ಒಂದಗೋಚರದ ವಸ್ತು,
ಒಂದು ದನಿ, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಗೂಢ;
:
ಶಾಲೆಯೋದುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನೆಳವೆ ದಿನಗಳಲಿ
ನಾ ಕೇಳುತಿದ್ದದ್ದು; ಅದೆ ಸೊಲ್ಲು
ಹುಡುಕಲೆನ್ನೆಳೆದದ್ದು ನೂರಾರು ದಿಕ್ಕಿನಲಿ
ಪೊದೆಗಳಲಿ, ಮರಗಳಲಿ, ಆಗಸದಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲು.
:
ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ಹೊತ್ತು ನಾ ಅಂಡಲೆದೆ,
ಕಾಡಿನಲಿ, ಸಿರಿಹಸುರ ಬನಗಳಲ್ಲಿ;
ನೀ ಎಂದೂ ಕಾಣ್ಪಡದೆ, ಬಯಕೆಯಾಗೇ ಉಳಿದೆ
ಕೆಡೆದೆನ್ನ ಕಾತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲಿ.
:
ಆದರೂ ಈ ಬಯಲ ವಿಸ್ತಾರದಲಿ ಮಲಗಿ
ಇಂದಿಗೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಕೇಳಬಲ್ಲೆ;
ಆ ಸೊಗದ ದಿನಗಳನು ಪಡೆವವರೆಗೂ ತಿರುಗಿ
ನಿನ್ನ ಇನಿದನಿಯ ನಾನಾಲೈಸಬಲ್ಲೆ.
:
ಓ ದಯವಡೆದ ಹಕ್ಕಿಯೇ! ನಾವು ದಿನ ದಿನ ಬದುಕ
ಸವೆಯಿಸುವ ಈ ಭೂಮಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ತಾನಲೌಕಿಕವಾದ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಲೋಕ;
ಅದೆ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಮನೆ, ಅದುವೆ ಹೆಮ್ಮೆ!
:
- ೧೯೯೧ ರ ಒಂದು ದಿನ
:
ಮೂಲ:
To the Cuckoo
:
O blithe New-comer! I have heard,
I hear thee and rejoice.
O cuckoo! Shall I call thee Bird,
Or but a wandering Voice?
::
While I am lying on the grass
Thy twofold shout I hear,
From hill to hill it seems to pass
At once far off, and near.
:
Though babling only to the vale,
Of sunshine and of flowers,
Thou bringst unto me a tale
Of visionary hours
:
Thrice welcome darling of the spring!
Even yet thou art to me
No bird, but an invisible thing
A voice, a mystery;
:
The same whom in my school-boy days
I listened to; that cry
Which made me look a thousand ways
In bush, and tree, and sky.
:
To seek thee did I often rove
Through woods and on green;
And thou wert still a hope, a love;
Still longed for, never seen.
:
And I can listen to thee yet;
Can lay upon the plain
And listen, till I do beget
That golden time again
:
O blessed bird! the earth we pace
Again appears to be
An unsubstantial faery place;
That is fit home for thee!